"Kadry-Płace" to oprogramowanie dla małej i średniej firmy. W oferowanej wersji spełnia wymogi wynikające z aktualnych przepisów prawa dla przedsiębiorstw mających swoje siedziby na terenie Polski.
System "Czynsze", "Zasoby" i "Koszty" 
System przeznaczony jest dla Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowych, Administratorów Lokali Mieszkalnych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, instytucji zarządzających bazą lokalową miasta lub gminy. Służy do naliczania opłat za lokale wynajmowane przez lokatorów, rozliczanie mediów takich jak woda i energia elektryczna. Umożliwia szczegółowe rozliczenie finasowe poszczególnych płatników, generuje rejestry sprzedaży i VAT. Umożliwia wszechstronną analizę zgromadzonych danych oraz wykonuje szereg zestawień ułatwiających administrowanie bazą lokalową.

 
BlueSoft Sp. z o.o. 45-839 Opole, ul. Technologiczna 2 (budynek 2)
77 441 81 00
77 445 95 74