Oprogramowanie jest przeznaczone dla zakładów Gospodarki Komunalnej. Umożliwia pełną obsługa firm komunalnych, wywóz nieczystości stałych, prowadzi pełne rozliczenia z klientami, generuje książeczki wywozów, faktury Vat, naliczenia, rejestry VAT itd.

 
BlueSoft Sp. z o.o. 45-839 Opole, ul. Technologiczna 2 (budynek 2)
77 441 81 00
77 445 95 74