Tytuł: "Zaprojektowanie i montaż kolumn alarmowych dla Autostradowej Obwodnicy Wrocławia AOW A-8"
Zamawiający: GDDKiA Wrocław
Zakres prac: Sporządzenie dokumentacji projektowej łączności autostradowej oraz wykonanie tej łączności na podstawie w/w dokumentacji projektowej.
Projekt i montaż łączności autostradowej obejmują:

Termin wykonania: 01.2012-09.2012.

 

Tytuł: „Zaprojektowanie i wykonanie dostosowania autostrady A4 Wrocław – Katowice na odcinku Wrocław-Sośnica (153+227 km ÷ 340+200 km) do standardów autostrady płatnej i do poboru opłat – 2.1 Kabel światłowodowy” 
Zamawiający: GDDKiA
Zakres prac: Inwentaryzacja kanalizacji pierwotnej, projekt wykonawczy ułożenia kabla światłowodowego wzdłuż autostrady A4, układanie rury wtórnej wzdłuż autostrady A4, wdmuchiwanie światłowodu, prace naprawcze kanalizacji pierwotnej: wymiana rur 110mm, naprawa studni SKR2; podłączenie kolumn systemu alarmowego SOS; pomiary powykonawcze, dokumentacja powykonawcza.
Termin wykonania: 06.2010-12.2011.

 
Tytuł: „Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego: serwer, komputery z oprogramowaniem, infokioski, sprzęt do wideokonferencji”
Zamawiający: 4System Polska 
Zakres prac: Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego: serwer, komputery z oprogramowaniem, infokioski, sprzęt do wideokonferencji.
Termin wykonania: 06.2011-08.2011.
 
Tytuł: ,,Modernizacja Centralnego Punktu Dystrybucyjnego sieci przy ul Oleskiej 48”, Zadanie nr 1.
Zamawiający: Uniwersytet Opolski 
Zakres prac: Przebudowę przyłącza elektroenergetycznego nN – (zasilanie podstawowe) oraz wykonanie zasilania rezerwowego LPD; Przebudowa instalacji elektrycznych wewnętrznych CPD; Wykonanie okablowania strukturalnego i połączeń światłowodowych; Instalacja szaf aparaturowych i zasilacza UPS; Instalacja systemu alarmowego, kontroli dostępu i monitoringu; Instalacja systemu klimatyzacji i nawilżacza; Modernizacja CPD (branża budowlana) w zakresie wykonania konstrukcji wsporczej pod urządzenia klimatyzatorów.
Termin wykonania: 04.2010-07.2010.
 
Tytuł: ”Prace budowlano-instalacyjne etap 2: ”Modernizacja Centralnego Punktu Dystrybucyjnego sieci przy ul Oleskiej 48” oraz „Wykonanie, rozbudowa i modernizacja okablowania strukturalnego w poszczególnych obiektach” Zadanie nr 2 Wykonanie okablowania strukturalnego wraz z dedykowanym zasilaniem w budynku przy ul. Dmowskiego 7-9 (Wydział Przyrodniczo-Techniczny)
Zamawiający: Uniwersytet Opolski 
Zakres prac: Przebudowę przyłącza elektroenergetycznego nN – (zasilanie podstawowe) oraz wykonanie zasilania dedykowanego dla sieci logicznej;  Wykonanie okablowania strukturalnego i połączeń światłowodowych; Instalacja szaf elektrycznych i logicznych; Instalacja sprzętu do bezprzewodowego dostępu do Internetu - MERU; Instalacja sprzętu aktywnego Cisco
Termin wykonania: 07.2011-09.2011.
 
BlueSoft Sp. z o.o. 45-839 Opole, ul. Technologiczna 2
77 441 81 00
77 445 95 74