"Ogłoszenie 1/2/2014"

W związku z podpisaniem umowy o realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 działanie 1.3.2, firma BlueSoft s.j. poszukuje zewnętrznej firmy o profilu informatyczno-programistycznym, która podejmie się realizacji następującego zamówienia: Rozwinięcie obszarów badawczych w spółce Bluesoft poprzez nowy kierunek badań nad paliwami alternatywnymi.”.

Projekt nr : WND-RPOP.01.03.02-16-028/13

Termin składania ofert upływa 21-02-2014 r. godz. 16:00.

Osoba udzielająca informacji na temat projektu : Krzysztof Górnicki tel. 77 4418100, BlueSoft s.j. ul.Ozimska 182, 45-310 Opole

Treść konkursu ofert :  PDFKonkurs1.pdf

Specyfikacja szczegółowa : PDFSzczegółowa specyfikacja 1.pdf

image2993.png

"Ogłoszenie 1/10/2013"

W związku z podpisaniem umowy o realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 działanie 1.3.2, firma BlueSoft s.j. poszukuje zewnętrznej firmy o profilu informatyczno-programistycznym, która podejmie się realizacji następującego zamówienia: Utworzenie laboratorium do symulacji rozliczeń zużycia energii cieplnej w węzłach CO w oparciu o wielowariantowe modele i wielowymiarowe algorytmy obliczeń podziału kosztów energii”.

Termin składania ofert upływa 12-11-2013 r. godz. 16:00.

Osoba udzielająca informacji na temat projektu : Krzysztof Górnicki tel. 77 4418100, BlueSoft s.j. ul.Ozimska 182, 45-310 Opole

Treść konkursu ofert : PDFKonkurs.pdf

Specyfikacja szczegółowa : PDFSpecyfikacja.pdf

 

BlueSoft Sp. z o.o. 45-839 Opole, ul. Technologiczna 2
77 441 81 00
77 445 95 74