• System Zarządzania Energią

  Oferta firmy „BlueSoft” w zakresie systemów SZE:

  • w ramach przygotowania do inwestycji oferujemy naszym klientom audyt energetyczny (przez firmy zewnętrzne), doradztwo przed inwestycyjne oraz studium wykonalności inwestycji; podstawą naszych działań są wytyczne Unii Europejskiej wynikające z dyrektywy 2006/32/WE oraz wymagania systemu SZE wynikający z normy ISO/ DIS 50001
  • wykonujemy projekty budowlane i wykonawcze instalacji SZE (BMS) dla obiektów istniejących i nowo projektowanych
  • w ramach prowadzonego procesu inwestycyjnego proponujemy nadzór inwestorski lub pełnienie funkcji inwestora zastępczego
  • wykonujemy instalacje SZE (BMS) pod klucz: montaż czujników, regulatorów, okablowania, szaf rozdzielczych i sterujących automatyki; wraz z instalacją i uruchomieniem oprogramowania SCADA
  • po wykonaniu instalacji szkolimy administratorów i dostarczamy dokumentację powykonawczą; Inwestorowi pozostaje liczenie miesięcznych oszczędności  generowanych przez system SZE; w „sprzyjających warunkach” system SZE spłaca się już po kilku miesiącach użytkowania!!!!
 • Sieci i Systemy Teleinformatyczne

  „BlueSoft” Sp. z o.o. wykonuje projekty oraz wdrożenia kompleksowych rozwiązań sieciowych i systemów teleinformatycznych, uwzględniając najnowsze dostępne technologie sieciowe. Zakres prac oferowanych przez firmę „BlueSoft” Sp. z o.o. obejmuje wszystkie etapy realizacji  rozwiązania sieciowego: – określenie wymagań klienta, stworzenie koncepcji, następnie projektu oraz wdrożenie rozwiązania z projektem powykonawczym i pomiarami.

  Przykładowe ostatnie realizacje systemów teleinformatycznych:

  • system kontroli dostępu – dla firmy DIEHL Controls
  • system nadzoru video CCTV i sieć LAN – dla firmy Zakład Karny Głubczyce
  • system poboru, kontroli i monitorowania dostarczania paliw alternatywnych – dla firmy Górażdże SA.
 • Oświetlenie przeszkodowe LED

  „BlueSoft” Sp. z o.o. wykonuje projekty oraz wdrożenia kompleksowych rozwiązań oświetlenia przeszkodowego LED. Zakres prac oferowanych przez firmę „BlueSoft” Sp. z o.o. obejmuje wszystkie etapy realizacji: – określenie wymagań, stworzenie koncepcji realizacji wraz z harmonogramem prac, wykonanie projektu oraz prace instalacyjne.

  Oferowane przez naszą firmę rozwiązania oparte są o produkty firmy: BlueSoft STC sp. z o.o.

  W ofercie lampy:

  • niskiej;
  • średniej;
  • i wysokiej intensywności.

  Przykładowe realizacje: farmy wiatrowe, wieże kościołów, wieżowce, kominy.

BlueSoft Sp. z o.o. 45-839 Opole, ul. Technologiczna 2 (budynek 2)
77 441 81 00
77 445 95 74