• System Zarządzania Energią

  Oferta firmy „BlueSoft” w zakresie systemów SZE:

  • w ramach przygotowania do inwestycji oferujemy naszym klientom audyt energetyczny (przez firmy zewnętrzne), doradztwo przed inwestycyjne oraz studium wykonalności inwestycji; podstawą naszych działań są wytyczne Unii Europejskiej wynikające z dyrektywy 2006/32/WE oraz wymagania systemu SZE wynikający z normy ISO/ DIS 50001
  • wykonujemy projekty budowlane i wykonawcze instalacji SZE (BMS) dla obiektów istniejących i nowo projektowanych
  • w ramach prowadzonego procesu inwestycyjnego proponujemy nadzór inwestorski lub pełnienie funkcji inwestora zastępczego
  • wykonujemy instalacje SZE (BMS) pod klucz: montaż czujników, regulatorów, okablowania, szaf rozdzielczych i sterujących automatyki; wraz z instalacją i uruchomieniem oprogramowania SCADA
  • po wykonaniu instalacji szkolimy administratorów i dostarczamy dokumentację powykonawczą; Inwestorowi pozostaje liczenie miesięcznych oszczędności  generowanych przez system SZE; w „sprzyjających warunkach” system SZE spłaca się już po kilku miesiącach użytkowania!!!!
 • Sieci i Systemy Teleinformatyczne

  „BlueSoft” Sp. z o.o. wykonuje projekty oraz wdrożenia kompleksowych rozwiązań sieciowych i systemów teleinformatycznych, uwzględniając najnowsze dostępne technologie sieciowe. Zakres prac oferowanych przez firmę „BlueSoft” Sp. z o.o. obejmuje wszystkie etapy realizacji  rozwiązania sieciowego: – określenie wymagań klienta, stworzenie koncepcji, następnie projektu oraz wdrożenie rozwiązania z projektem powykonawczym i pomiarami.

  Przykładowe ostatnie realizacje systemów teleinformatycznych:

  • system kontroli dostępu – dla firmy DIEHL Controls
  • system nadzoru video CCTV i sieć LAN – dla firmy Zakład Karny Głubczyce
  • system poboru, kontroli i monitorowania dostarczania paliw alternatywnych – dla firmy Górażdże SA.
 • Oświetlenie LED

  „„BlueSoft” Sp. z o.o. wykonuje projekty oraz wdrożenia kompleksowych rozwiązań oświetlenia LED, uwzględniając najnowsze dostępne technologie w tym zakresie. Zakres prac oferowanych przez firmę „BlueSoft” Sp. z o.o. obejmuje wszystkie etapy realizacji: – określenie wymagań klienta wraz źródłami finansowania, stworzenie koncepcji realizacji wraz z harmonogramem spłaty inwestycji, wykonanie projektu oraz wdrożenia z projektem powykonawczym i pomiarami.

  Przykładowe realizacje rozwiązań oświetlenia LED:

  • wymiana 2000 źródeł światła LED - dla SPZOZ Głubczyce
BlueSoft Sp. z o.o. 45-839 Opole, ul. Technologiczna 2
77 441 81 00
77 445 95 74