Zamawiający: GDDKiA Wrocław

Zakres prac: Sporządzenie dokumentacji projektowej łączności autostradowej oraz wykonanie tej łączności na podstawie w/w dokumentacji projektowej.

Projekt i montaż łączności autostradowej obejmują:

Termin wykonania: 01.2012-09.2012.

BlueSoft Sp. z o.o. 45-839 Opole, ul. Technologiczna 2
77 441 81 00
77 445 95 74