Zamawiający: Zakład Karny w Głubczycach

Zakres prac:

prace budowlane/modernizacyjne w branży elektrycznej/teletechnicznej:

Termin wykonania: 10.2014-12.2014.

BlueSoft Sp. z o.o. 45-839 Opole, ul. Technologiczna 2
77 441 81 00
77 445 95 74