Kompleksowy nadzór nad czynnościami związanymi z obrotem paliwami alternatywnymi w zakładzie przemysłowym.

Opis ogólny:

Jest to system teleinformatyczny, którego zadaniem jest nadzór nad procesem przepływu paliw alternatywnych przez zakład przemysłowy. System śledzi przepływ paliw alternatywnych przez zakład, od momentu wjazdu ciężarówki przewożącej paliwa na teren zakładu, poprzez moment poboru prób przewożonego przez nią ładunku, rozładunek lub jego brak, do momentu wyjazdu ciężarówki poza teren zakładu. System znajduje zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych takich jak cementownie, elektrownie, spalarnie odpadów, sortownie odpadów, czy oczyszczalnie ścieków.

Więcej informacji tutaj >>

BlueSoft Sp. z o.o. 45-839 Opole, ul. Technologiczna 2
77 441 81 00
77 445 95 74