Loga.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

Wdrożenie nowoczesnego systemu analitycznego Business Intelligence w spółce Bluesoft

Numer projektu : RPOP.02.01.02-16-0039/16

 

BlueSoft Sp. z o.o. 45-839 Opole, ul. Technologiczna 2
77 441 81 00
77 445 95 74