Zamawiający : Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o.

Zakres prac : zakres prac obejmował dostawę i wymianę 6360 źródeł światła. Kubatura obiektów objętych przebudową wynosiła 56 000 m3, a powierzchnia użytkowa 18 700 m2.

Termin wykonania : 02-04.2018 r.

BlueSoft Sp. z o.o. 45-839 Opole, ul. Technologiczna 2
77 441 81 00
77 445 95 74