Zamawiający : Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 

Zakres prac : dostosowanie budynku starostwa do wymogów przeciwpożarowych

Termin wykonania : 06.2018-09.2018

BlueSoft Sp. z o.o. 45-839 Opole, ul. Technologiczna 2
77 441 81 00
77 445 95 74