BlueSoft sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020
Numer projektu : RPOP.02.01.02-16-0033/18
Tytuł projektu : Zintegrowany system projektowania, modelowania i zarządzania automatyką klasy BMS w oparciu o dedykowany system SCADA

 

 

BlueSoft Sp. z o.o. 45-839 Opole, ul. Technologiczna 2
77 441 81 00
77 445 95 74