BlueSoft sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu samorządu województwa.
Numer projektu : RPOP.01.01.00-16-0014/18
Tytuł projektu : Innowacyjny, adaptacyjny system oświetlenia LED-IOT w strukturze inteligentnych budynków realizujący logikę sztucznej jednokierunkowej sieci neuronowej.

 

 

BlueSoft Sp. z o.o. 45-839 Opole, ul. Technologiczna 2
77 441 81 00
77 445 95 74