Głównym obszarem działania naszej firmy jest implementacja najnowszych rozwiązań technicznych w ramach branży elektroenergetycznej, a w szczególności:

prace projektowe w branży elektroenergetycznej
budowa, remont i montaż przyłącza i linii energetycznych NN i SN
budowa i montaż rozdzielni SN i NN oraz szaf sterowniczo-rozdzielczych, 
budowa i montaż instalacji oświetleniowych, siłowych, sterowniczych, rozdzielczych i odgromowych, 
instalacje elektryczne wewnętrzne w budynkach
budowa, modernizacje i remonty systemów automatyki sterowania i łączności 
modernizacje istniejących obwodów sygnalizacji pomiarów i sterowania stacji energetycznych oraz projektowanie tych prac, 
prace kontrolno-pomiarowe na obiektach elektroenergetycznych, 
rozruchy urządzeń elektroenergetycznych,
partnerzy: Moller, Schneider, OBO Bettermann
 
BlueSoft Sp. z o.o. 45-839 Opole, ul. Technologiczna 2
77 441 81 00
77 445 95 74